Slovník pojmů

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Slovníček stomických pojmů

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Stomie

[/vc_column_text][vc_column_text]

3 základní druhy podle vyvedeného orgánu:

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/4″][vc_column_text]ileostomie[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“3/4″][vc_column_text css_animation=“fadeInUp“]Vývod tenkého střeva (ileum), které se provádí méně často než vývod tlustého střeva. Nejčastější příčinou je odstranění celého tlustého střeva.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/4″][vc_column_text]kolostomie[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“3/4″][vc_column_text css_animation=“fadeInUp“]Souhrnný název pro vývody tlustého střeva (colon), nejčastější druh. Podle místa vyvedení rozlišujeme tři typy.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/4″][vc_column_text]urostomie[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“3/4″][vc_column_text css_animation=“fadeInUp“]Vývod močovodu, nejméně častý typ (cca 5% všech stomiků). Důvodem je překážka, která brání odtoku moči. Nejčastěji je postiženo ústí močovodu do močového měchýře, méně často jsou postiženy vlastní močovody. Rozlišovány jsou tři typy.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dělení podle doby, na kterou je atonie vytvořena:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/4″][vc_column_text]dočasná[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“3/4″][vc_column_text css_animation=“fadeInUp“]Přechodný vývod, může být po nějaké době zrušena (když ustoupí onemocnění či neprůchodnost).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/4″][vc_column_text]trvalá[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“3/4″][vc_column_text css_animation=“fadeInUp“]Nevratná, je zakládána při závažných onemocněních či poškození svěrače (se stomií může postižený žít i desítky let).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Stomik

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css_animation=“fadeInUp“]Zdravotně postižený občan, s dočasně nebo trvale vyvedeným dutým orgánem na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté a tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovladatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Stomasestra

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css_animation=“fadeInUp“]– tak říkáme sestře školené pro práci se stomiky – hraje nezastupitelnou roli
v péči o stomiky, její hlavní úlohou je připravit pacienta na život se stomií se všemi jejími důsledky pro každodenní život. Úlohou stomasestry je získat pacienta ke spolupráci, seznámit ho se stomií, školit ho v ošetřování stomie a v neposlední řadě poskytnou stomikovi také psychickou podporu. Mezi hlavní úkoly a aktivity patří:
– péče o stomika začíná již v rámci předoperační přípravy, pokračuje v období hospitalizace a dále navazuje na pravidelnými návštěvami stomické porady;
– stomasestra provádí pooperační péči o stomii;
– zajišťuje proškolení pacienta a jeho rodiny v problematice stomie, učí klienta pečovat o stomii a manipulovat s pomůckami (edukace probíhá denně, s přihlédnutím k pacientovu fyzickému a psychickému stavu;
– ve spolupráci s klientem vybírá vhodné stomické pomůcky a provádí nácvik jejich používání;
– po skončení hospitalizace je péče o pacienta převedena do ambulantní stomické poradny. Sestra by měla jednou ročně nebo na vyžádání zkontroluje tvar, barvu, velikost a průchodnost stomie. Zhodnotí aktuální stav stomie a navrhne případnou změnu pomůcek, ochranných a čistících prostředků;
– poskytuje stomikovi informace o případných komplikacích stomie a  možnostech jejich prevence. Při pravidelných kontrolách se zaměřuje na jejich včasné odhalení a zahájení léčby;
– zajišťuje poradenství v oblasti sociální podpory, informuje stomiky o existenci a činnosti klubů stomiků;

Poznámka: nejméně polovina stomiků nemá možnost navštěvovat poradny pro stomiky a pomůcky jim předepisují praktičtí lékaři.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Trávící trakt

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=“fadeInUp“]rozmělněná potrava se dostává z dutiny ústní do jícnu. Z něho do žaludku a potom do tenkého střeva. V tenkém střevu se dokončuje trávení potravy. Rozložené složky potravy se tu vstřebávají do krve. Střevní obsah je řídký. Tenké střevo je pro udržení života nezbytné a bez nepříznivých důsledků na organismus lze vyjmout jen jeho část. V tlustém střevu se ze střevního obsahu vstřebává zejména voda a soli, a to zejména v jeho pravé polovině. V levé polovině je obsah tlustého střeva ještě řídký. Tlusté střevo není nezbytné pro život a může být celé vyjmuto.[/vc_column_text][vc_column_text]

Fascie

[/vc_column_text][vc_column_text]Fascie jsou vazivové blány, které obalují orgány, svaly. Při operacích a vzniku jizvy dochází k narušení obalu a ma to dalekosáhlé důsledky často i na úplně jiném místě na těle, než byla jizva, více odkaz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]