Informace pro pojištěnce VZP s přiznanou invaliditu druhého či třetího stupně

Z informací VZP citujeme:

“Od pondělí 4. listopadu přijímáme od našich pojištěnců oznámení o přiznaném stupni invalidity pro účely snížení ochranného limitu na započitatelné doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky.

S platností od 1. 1. 2020 je ochranný limit snížen na 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu (dále jen “invalidní pojištěnci”).”

více informací na webu VZP