České ILCO, z. .s. chce potěšit malé stomiky a jejich rodiče

Stomie, vývod ze střev nebo močových cest, je velká zátěž i pro dospělého člověka. Bohužel se stává, že stomii musi mít i děti.

Potěšit tyto malé pacienty se rozhodla pacientská organizace České ILCO, z. s. Dne 23. 10. 2019 věnovala maňáska S.Tomíka do první dětské stomaporadny ve FN Ostravě.

České ILCO chce potěšit co nejvíce dětských pacientů se stomií, proto budou postupně tito maňáscí předávány všem stomaporadnám, kde se o děti starají. Rádi také věnujeme originálního S.Tomíka dětem, které mají trvalou stomii.

Podrobnosti v tiskové zprávě ke stažení (PDF cca 200 KB)

Hodně radosti s malým S.Tomíkem přeje pacientská organizace České ILCO, z. s.
Marie Ředinová předsedkyně Českého ILCO, z.s.

V Praze 23.10. 2019
Kontakt: predseda@ilco.cz
www.ILCO.cz