Vyšetření před zanořením (elevací stomie)

Autorka: Mgr. Kateřina Drlíková, stomická sestra

Chirurg či proktolog vás vyšetří per rectum – sáhne vám do konečníku prstem v rukavici namazaným lubrikačním gelem (jako už mnohokrát za tu dobu, co se potkáváte). Požádá vás, abyste zatnuli svaly konečníku jako při ukončování stolice. Pokud má jakoukoliv pochybnost o funkčnosti svěrače, pošle vás na vyšetření manometrie, při kterém se zjišťuje funkčnost svěrače konečníku. Dále může zkontrolovat spojku na střevě pomocí rektoskopu – tuhé trubičky, kterou už jste asi také zažili. Dalším vyšetřením bývá kontrola vyřazeného úseku střeva pomocí videoendoskopu – flexibilního (ohebného) přístroje s kamerou, jímž procházejí optická vlákna – a prohlédne ho až ke stomii. Tomuto vyšetření předchází příprava, proplach střeva, ať už spodem přes konečník nebo vrchem (u dvouhlavňové stomie) přes stomii, resp. její slepé (odvodné) raménko.

Zdroj: DRLÍKOVÁ K., ZACHOVÁ V., KARLOVSKÁ M. a kolektiv. Praktický průvodce stomika. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2016,  s. 104, Vyšetření před zanořením (elevací stomie). ISBN 978-80-247-5712-4