Video: Pacientské organizace – ILCO

https://youtu.be/JHAJqoarhBo

O sdružení stomiků, aktivitách Českého ILCO a jak pacienti pomáhají pacientům zvládnout život se stomií hovoří Ing. Marie Ředinová (předsedkyně Českého ILCO).

Ve spolupráci se společností Dialog Jesenius o.p.s. vznilkla série videí o stomii: