Video: ILCO – pohled pacientů


Ve spolupráci se společností Dialog Jesenius o.p.s. vznilkla série videí o stomii.

Jak pomáhá sdružení stomiků novým pacientům zvládnout život se stomií, aneb pacienti pomáhají pacientům.