Urostomie

Základní funkce orgánů močového ústrojí je odstranění rozpuštěných produktů látkové přeměny z krve. Močový systém tvoří ledviny, horní a dolní močové cesty. Ledviny vylučováním moči odstraňují nečistoty z krve. Funkcí močových cest je shromažďování a vylučování moči. Dolní močové cesty tvoří močový měchýř, v němž se shromažďuje moč před vyprázdněním. Kapacita měchýře je 250-300 ml, ale může bez problému pojmout až 500 ml.  Ženská močová trubice je dlouhá 3-4 cm, začíná ve stěně močového měchýře, prochází svaly pánevního dna a otvírá se zevním ústím do předsíně poševní. Cirkulární svěrač je ovládán vůlí. Mužská močová trubice je délky 18-22 cm. Začíná ve stěně močového měchýře, prochází prostatou a pánevním dnem, kde je obklopena svalstvem a vstupuje do tělesa penisu. Mužská močová trubice je zároveň vývodní pohlavní cestou.

Urostomie je nejméně častý typ stomií (asi 5% stomií). Důvodem bývá překážka zabraňující normálnímu odtoku moči, poranění močovodů nebo močového měchýře či vývojová vada u dětí. Nejčastěji bývá problém v ústí močovodu do močového měchýře. Pokud nelze obnovit normální tok moči, je nutné močovody vyvést břišní stěnou na její povrch. 

Zavedení urostomie představuje v životě pacienta velmi významnou změnu. Moč se v ledvinách tvoří nepřetržitě. Při odstranění močového měchýře je moč odváděna ven z těla pomocí urostomie. Odstraněním močového měchýře chybí člověku rezervoár. Ten se vytvoří tak, že se část tenkého střeva, asi 20 cm, použije pro vytvoření rezervoáru a stomie. Do střevní kličky se implantují močovody a vyvedením části střeva se vytvoří vývod na břišní stěnu. Díky němu moč odchází do stomické pomůcky. Urostomie bývá většinou umístěna v dolní partii břicha.

Urostomie rozeznáváme trvalé a dočasné. Trvalá urostomie je definitivním řešením v případě, kdy obnovení celistvosti s přirozeným odchodem moči není možné. Dočasná urostomie bývá vytvořena na dobu, kterou stěna orgánové soustavy potřebuje na obnovení své plné funkčnosti. I dočasná urostomie se může stát trvalou

Příčinou založení urostomie mohou být nádorové choroby, neurogenní léze, tuberkulóza, intersticiální cystitida, komplikované rekto-veziko-vaginální píštěle, velmi těžká inkontinence apod. Další příčinou jsou vrozené vady močového měchýře u dětí, nebo postižení vedoucí k poruchám vyprazdňování, které mohou vést k následnému poškození ledvin. 

Nádorová onemocnění jsou skrytou hrozbou každého z nás. jejich nebezpečí spočívá v tom, že jde většinou o skryté a nebolestivé onemocnění. Proto jsou velmi důležité pravidelné preventivní prohlídky a vyšetření močového sedimentu u praktického lékaře nebo urologa. Závažné urologické onemocnění se může projevovat pozitivním nálezem bílkovin a červených krvinek v moči. Dalším příznakem je i nebolestivá hematurie, ale i časté močení, bolestivé vyprazdňování, nebo urgentní potřeba močení.