Úhrady zdravotnických prostředků v roce 2019 – nebojte se novely

Vyjádření k připravované novele zákona 48/1997 Sb.

 

Začíná se mluvit o změně úhrad zdravotnických prostředků, novela prošla už prvním čtením. Je v našem zájmu, tedy v zájmu pacientů, aby ji poslanci i senátoři schválili a vešla v platnost koncem letošního roku. Pokud se tak stane, v což věřím, nic se pro pacienty nejméně do dubna 2019 nemění, podle přechodných ustanovení budou platit stejná pravidla a úhrady jako dosud.

 

SÚKL, který má evidenci zdravotnických prostředků na starost, bude od dubna 2019 vydávat k dvacátému dni kalendářního měsíce seznam obsahující výčet všech hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, který je platný pro následující kalendářní měsíc. Tento seznam Ústav zveřejňuje na elektronické úřední desce.

Novela je přátelská k uživatelům zdravotnických prostředků, nehrozí snížení dostupnosti zdravotnických prostředků, ani velké doplatky.

 

Osobně velmi oceňuji postup ministerstva zdravotnictví při přípravě novely. Tedy maximální snahu o to, aby požadavky pacientů, zejména pokud jsou podpořeny názorem odborné společnosti, byly zapracovány do novely.  Takovou příležitost vyjádřit se a připomínkovat včas úhradovou regulaci zdravotních prostředků pacientské organizace dosud nikdy neměly.

 Ministerstvo zdravotnictví dalo pacientům i odborným společnostem příležitost aktualizovat a doplnit kategorizační strom, který je podkladem pro přílohu 3 zákona č. 48/1997 Sb. “Pacienti i zástupci odborných společností se mohli podílet na vzniku novely hned od začátku. Byl odveden obrovský kus práce. Zástupci pacientských organizací podali 192 připomínek ke kategorizačnímu stromu, 124 z nich bylo zohledněno v rámci shody aktérů. K návrhu novely bylo podáno patnáct připomínek, jen třem nebylo vyhověno.  Toto považuji za obrovský úspěch spolupráce ministerstva zdravotnictví s pacienty, resp. pacientskými organizacemi. Pracovní skupina bude pracovat dál. Předpokládá se, že tento zákon bude pravidelně novelizován, a to s roční frekvencí.

Výsledná podoba novely je dohodou mezi všemi aktéry, dosáhlo se maximum možného. Přála bych si, aby návrh bez průtahů prošel Poslaneckou sněmovnou i Senátem tak, aby novela vstoupila v platnost koncem roku 2018.

Proč dochází ke změně

Ústavní soud v červnu 2017 rozhodl, že současný systém úhrad zdravotnických pomůcek je protiústavní a je potřeba jej do konce roku 2018 změnit. Proto je nutné připravit nové předpisy, které mají platit od ledna 2019. Pokud by novela neprošla a zákon nebyl změněn, mělo by to pro všechny, kterým lékař předepíše zdravotnické prostředky na poukaz, nepříjemný dopad. Pacienti by platili doplatek ve výši 25% ceny.

Jaký dopad má novela na pacienty se stomií?

Novela začala platit od ledna 2019. Následujících 11 měsíců budou průmyslově vyráběné zdravotnické prostředky, tedy i vše pro stomiky, předepisovány podle pravidel, které platily v roce 2018. Poté nastane několik změn, např. děti budou mít dvojnásob pomůcek, zlepší se situace nefrostomiků. Nebude nutné schvalování revizním lékařem u stomických/kýlních pásů i u jiných položek.

Marie Ředinová předsedkyně České ILCO, z..s

vedoucí pracovní skupiny Pacientské rady MZ pro zdravotnické prostředky