Stomické poradny B. Braun nabízejí pomoc v současné pandemické situaci

V dnešní epidemiologické situaci se někdy dostávají stomičtí pacienti do problematické situace týkající se preskripce stomických pomůcek. Příčinou může být extrémní vytíženost praktických lékařů v aktuální epidemiologické situaci či realokace personálu z ambulantní části nemocnice.

Firma B. Braun nabízí možnost využit služby jejich certifikovaných stomických sester v rámci chirurgických ambulancí B. Braun Plus, které jsou distančně po telefonu schopny pacientům pomůcky předepsat. Tato nabídka není nijak vázána na druh ani výrobce stomických pomůcek.

Pacient sdělí sestře svoji anamnézu, nutné osobní údaje a typ stomických pomůcek, které používá. Po vystavení poukazu pacientovi pomůcky zaveze jejich smluvní distributor na jeho domácí adresu. Pacient tak nebude vystaven kontaktu se zdravotnickým personálem ani s personálem prodejny zdravotnických potřeb, čímž se snižuje riziko nákazy.

Po ukončení aktuální epidemiologické situace by pacienti měli navštívit stomickou poradnu osobně, aby sestra zkompletovala jejich zdravotní dokumentaci. Pokud budou mít pacienti zájem, mohou samozřejmě v péči stomické poradny B. Braun Plus zůstat.

Níže jsou kontakty na stomické sestry, které poskytují distanční péči v jednotlivých regionech. Všechny podporují iniciativu firmy B. Braun a v zájmu pomoci pacientům navýšily svoje časové kapacity.

Stomické poradny B. Braun