Jak se s tím vyrovnat

Založení stomie (vývodu) je obrovský zásah do psychiky pacienta. Vyrovnat se s jiným způsobem vyprazdňování a naučit se opravdu dobře zacházet se stomickými pomůckami trvá pár měsíců. První, kdo nás podpoří, bývá zkušená sestra. Chuť do života a povzbuzení mohou dodat i proškolení dobrovolníci z řad stomiků. Mají praktické rady a cenné informace a pomohou nám zvládnout nesnadné začátky. V České republice pracuje 20 regionálních spolků stomiků se zkušenými dobrovolníky. V Praze navíc funguje Informační a poradenské centrum pro stomiky a lidi s onemocněním střev.

Hlavní podmínkou je zvládnout onemocnění a mít vhodnou stomickou pomůcku, která kompenzuje naše postižení. Vyrovnat se se všemi úskalími, které život s vývodem přináší. Nedělat si zbytečné starosti se zvuky, které nás na začátku zneklidňují. Pokud si zvolíme správnou pomůcku můžeme sportovat, cestovat, pracovat, plavat, dá se s ní zkrátka dobře žít. Někteří z nás žijí se stomií více než 50 let. Najdete mezi námi vysokoškolské profesory, úředníky, manažery, řemeslníky i prodavačky a nikdo na nás nepozná, že máme na břiše stomický sáček. Pracují a ze života se radují, jak zní heslo Českého ILCO.

Českým nejpopulárnějším stomikem byl Boris Hybner, který žil se stomií 9 let (bohužel ho zradilo sdrce). Mluvil o tom, jak se se stomií žije, povzbuzoval nové pacienty a napsal knížku “WC pocket revue. O stomii zde mluví s nadsázkou a se svým osobitým humorem. Jeho příběh najdete i v knize příběhů “Ať žijí 100mici”. Obálce knihy propůjčil i svou usměvavou tvář. Téma stomie se mu podařilo dostat i do filmu Klauni, kde hraje Oldřich Kaiser stomika. Předlohou byl deník Borise Hybnera, kde popsal, jak nemoc objevil a jak probíhala léčba a uzdravení. O svém životě mluvil i ve 13. komnatě, která byla vysílaná 18. března 2016 na České televizi.