Předepisování pomůcek pro stomiky od 1. prosince 2019

Od 1. 12. 2019 začaly platit nové podmínky úhrad průmyslově vyráběných zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, tedy i stomických prostředků.

Co se mění:

 • Typ předepisovaného stomického sáčku (uzavřený nebo výpustný) se volí podle tuhosti stolice
 • Nejvyšší přípustné množství, které lze předepsat na jeden poukaz, odpovídá tříměsíčnímu limitu.
 • Stomické pomůcky a příslušenství předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti chirurg, internista, urolog, onkolog a praktický lékař
 • Na poukaz je nutné vyplnit SÚKL kód. Ten nahradil v minulosti používaný VZP kód. Při pochybnostech, jaký kód uvést, se informujte na bezplatných linkách distributorů pomůcek
 • Základní kusové limity spotřeby podložek a sáčků se nemění. Mění se však limity v sekci příslušenství
 • Děti do 6 let mají dvojnásobný limit stomických pomůcek než dospělí
 • Pro stomiky s velmi řídkou až vodnatou stolicí jsou zavedeny sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí 30 ks/měsíc případně 60 ks/měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod
 • Sběrné sáčky pro urostomiky mají samostatnou skupinu v kategorizačním stromu. Nárok je 15 ks za měsíc a tyto sáčky nespadají do limitu klasických denních urostomických sáčků
 • Stomické pásy či pohlcovače pachu nebude nutné schvalovat revizním lékařem!
 • Zahušťovací prostředky jsou určeny pro všechny stomiky, kteří mají řídkou či vodnatou stolici. Limit 1 balení na 3 měsíce
 • Vyrovnávací pásky mají určená indikační omezení, limit je 120 ks pásků na měsíc
 • Adhesivní pasty a gely mají nově limit 1 ks na měsíc. Není–li pojišťovnou stanovený limit spotřeby pomůcek pro pacienta dostačující, je třeba, aby předepisující lékař požádal pojišťovnu o povolení jeho navýšení a žádost řádně zdůvodnil. Prosím informujte předsedkyni České ILCO, kolik past za měsíc spotřebujete, a zda pojišťovna povolila navýšení
 • Zvýšil se měsíční finanční limit pro silikonové odstraňovače ve spreji
 • Vyrovnávací pásky mají určená indikační omezení, limit je maximálně 120 ks pásků na měsíc

Uvedené částky se týkají maximálního příspěvku zdravotní pojišťovny, úhrada zdravotní pojišťovny je uvedená bez DPH, ale i DPH pojišťovna zaplatí!

Aktuální limity stomických pomůcek hrazených pojišťovnou naleznete ZDE.

Výklad k úhradovým skupinám 03.08.01.01 a 03.08.01.02