Odpověď Pacientské rady VZP ohledně pomůcek nefrostomiků

Dne 7. 2. 2017 byly na Pacientské radě VZP zodpovězeny dotazy Českého ILCO týkající se pomůcek nefrostomiků.

Může pacient s nefrostomií získat na poukaz krycí, lepcí materiál a dezinfekci?

Ano, na základě platné legislativy, zákon č. 48/1997 Sb. příloha 3, oddíl C. je možné ze skupiny 03 pomůcky stomické, čerpat prostředky ochranné a čistící takto:

  • prostředky stomické ochranné, 100% hrazeny, maximálně však 1 000,- Kč za měsíc.
  • prostředky stomické čistící, 100% hrazeny, maximálně však 350,- Kč za měsíc.

Lze pacientům s nefrotomií předepisovat 10 sběrných sáčků denních a 10 nočních za měsíc?

Současná platná legislativa, zákon č. 48/1997 Sb. příloha 3, oddíl C., nám pouze umožňuje hradit z veřejného zdravotního pojištění, maximálně 10ks sáčků sběrných urinálních za měsíc, se 100% úhradou, která je maximálně stanovena na 500,- Kč za 10ks.

Revizní lékař není oprávněn schvalovat množství nad rámec platné legislativy.