Chraňte se před poškozením kůže při ozařování

O tom, jak účinné chránit pokožku při ozařování, jsem poprvé slyšela na Brněnských
onkologických dnech v roce 2012. Prostředek WATER JEL R1 R2 vyzkoušelo na naše
doporučení několik pacientů, kůže se ani po 5 týdnech ozařování neporušila.

Bohužel stále se setkávám s lidmi, kteří zbytečně trpí. Po ozařování konečníku se kůže mezi
půlkami opravdu nesnadno hojí – sednout si je po několik týdnů opravdu problém, Taky jsem si to
zažila před 16 lety.

Na Prague ONCO – sesterské sekci – jsem letos v lednu slyšela přednášku Léčba ran po ozařování
(autorky Polincová, Žemličková). Dozvěděli jsme se, jaké prostředky doporučují ve Všeobecné
fakultní nemocnici v Praze 2 jako ochranu před poškozením kůže při ozařování:

  • ochranný barierový film Mepitel, zejména pro pacientky, kterým ozařují prsa
  • barierový film Cavilom spray pro gynekologické pacientky.

Přednášející uvedla, že na jiných pracovištích používají také další prostředky.
Prostředky se stříbrem velmi dobře pomáhají při hojení porušené kůže po ozařování. Mohou se
aplikovat až po skončení ozařování.

Ptala jsem se přednášející, zda ve VFN informují o možnosti chránit kůži všechny pacienty, kteří
mají radioterapii. Odpověď: na jejich pracoviště musí pacienta poslat onkolog.

Film Mepitel, film Cavilom se nedá aplikovat na již porušenou pokožku. Proto je třeba aplikovat
už od začátku ozařování.

Doporučuji všem pacientům, pokud je Vám doporučena radioléčba, ptejte se lékaře, jakými
účinnými prostředky si máte chránit pokožku.

Zatím nejsou tyto prostředky hrazeny ze zdravotního pojištění. Vyplatí se však zakoupit je.

Jednám s odbornou společností, aby této problematice byla věnována zvýšená pozornost. Je třeba
spojit síly a ochranu pokožky při radioterapii podporovat, případně dostat do částečné úhrady.

Marie Ředinová, předsedkyně Českého ILCO, z. s. 9. 2. 2019