Postřehy z Prague ONCO – sestreská sekce

Dne 31.1.2020 jsme se zúčastnili sesterské sekce Prague ONCO 2020 v hotelu Clarion. V úvodu zazněla smutná pravda, že sester je v současnosti nedostatek, avšak PhDr. Mgr. Dagmar Škochová, MBA, organizátorka sesterské akce, věří, že vše se děje ve vlnách a přijdou lepší časy.

V sále, kde bylo přítomno cca 100 sester, se vystřídali různí přednášející. Letošní rok byl věnován sestrám a porodním asistentkám, protože v květnu oslavíme dvousté výročí narození zakladatelky moderní ošetřovatelské péče a jedné z nejznámějších zdravotních sester na světě Florence Nightingale (12. května 1820 – 13. srpna 1910). Florence, která je známá jako “dáma s lucernou” byla anglická šlechtična, která se přes odpor své rodiny stala ošetřovatelkou. V roce 1860 založila první školu pro zdravotní sestry v Anglii. Svým žačkám psala každý rok otevřené dopisy, ve kterých shrnula nové poznatky. Na svých cestách sbírala poznatky o zdravotním stavu lidí, o jejich hygieně a léčení, které předávala nejen svým žačkám, ale také je shrnula ve více než 200 publikacích. Její nejznámější dílo Poznámky o ošetřovatelství, které bylo přeloženo do 11 jazyků, vychází do dnes a je stále zdrojem užitečných informací. 

“Každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, by měl vědět, že se mu dostalo velké milosti.”

Florence Nightingale

PhDr. Robert Huneš si, jako každý rok, připravil velmi zajímavou a vtipnou přednášku s názvem Chcete zabít babičku? Tak si jí sami uškrťte, v které se zamýšlel nad potřebou legalizace eutanazie. Dle průzkumů lidé totiž nechtějí ukončit život pro nesnesitelnou bolest, ale z obavy, aby nebyli na obtíž. Každý, nejen starý a nemocný člověk, potřebuje laskavost, něhu, naději a smysl života. Víte, že dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu a že je to dokonce právně podloženo viz. §915, zákona č. 89/2012 Sb.? Mělo by jít nejen o jídlo, ale i o potravu duševní.

Předsedkyně Českého ILCO IngMarie Ředinová, měla přednášku na téma Stomici ve veřejných bazénech

Vedoucí MAMMA HELP Mgr. Jana Drexlerová představila informační linku, na které pracují proškolené, vyléčené pacientky. Sdružení MAMMA HELP pomáhá již 20 let a má 8 center.

Na závěr účastnice potěšil svou přednáškou Co nám řeklo o člověku 10 největších objevů 20. století velice moudrý a vtipný psychiatr MUDr. Radkin Honzák.

Těšíme se na viděnou na Prague ONCO 2021!