Ocenění sester pečujících o stomiky

České ILC0 se rozhodlo vyzdvihnout a ocenit sestry, které se o stomiky starají nejlépe. Vybrali je sami stomici. Náš průzkum probíhal od ledna do srpna 2018 na Facebooku a ve spolcích stomiků prostřednictvím dotazníků.

Kritéria pro výběr oceněných sester byla:
– Práci sestry chválí stomici (v průzkumu získaly nejvyšší počty hlasů)
– Dlouhodobá spolupráce s Českým ILCO nebo regionálním spolkem stomiků
– Publikační činnost

České ILCO chce vyzdvihnout a ocenit potřebnou a důležitou práci sestřiček pro nás
stomiky. Empatické a odborně vzdělané sestry jsou pro nás stomiky strážnými anděly. Pomáhají vyrovnat se s těžkou operací, vyberou správné pomůcky, naučí s nimi pracovat. Pravidelně kontrolují stomii, poradí, uklidní. Ne všichni mají to štěstí, že se setkají s takovou sestřičkou

115 hodnotitelů do průzkumu poslalo  40 sestřiček. Nejlépe hodnocených 10 sester jsme ocenili.

Nejvíce bodů získala Olga Tellerová – pracuje v soukromé stomaporadně v Brně,
Krbečková Věra – pracuje v domácí péči v Prostějově,
Novotná Jaroslava –  pracuje ve stomaporadně v nemocnici Příbram.
Drlíková Kateřina, Zachová Veronika a Milada Karlovská jsou velmi obětavé a zkušené sestry navíc hodnotíme i její publikační činnost (knihy Stomie a Praktický průvodce stomika)
Brabcová Hana, založila Spolek stomiků a Havlíčkově Brodě a podílí se na jeho vedení
Chylíková Renata, spolupracuje se spolkem ILCO Tábor
Otradovcová Iva vede stomaporadnu ve Vojenské nemocnici v Praze spolupracuje s Českým ILCO, obětavě pracovala na novele zákona upravujícího úhrady zdravotnických prostředků
Kubíková Naďa stomasestra z Ostravy.

Ceny byly předány na Mezinárodní konferenci Českého ILCO pořádané k 25 letů činnosti organizace a k 9. Světovému dni stomiků, v Praze dne 12.10.2018.

Gratulujeme všem oceněným.   

    

Tisková zpráva ke stažení