Novoroční přání

Milí stomici, přátelé a příznivci,

vstupujeme do nového, již 26. roku činnosti Českého ILCO – organizace, která hájí zájmy stomiků v České republice.
Za poslední roky se podařilo mnohé. České ILCO se stalo známým a uznávaným spolkem. Naše aktivity jsou ceněny a dávány za příklad i v zahraničí. Evropská asociace stomiků o naší činnosti pravidelně informuje na svém webu.
Velmi pozitivně hodnotím kolektivní práci členů Českého ILCO. V roce 2018 jsme udělali opravdu hodně práce. O stomicích se více mluví, a zejména odborná veřejnost ví o pacientských organizacích ILCO a jejich dobrovolnících. Mnoho lékařů už oceňuje jejich pomoc. Ví, že sdílená zkušenost a empatie proškolených dobrovolníků z řad zkušených stomiků pomáhá novým pacientům. Obrací se na nás nejen noví pacienti před nebo po operaci, jejich rodiny, ale i lékaři a sestry. Těší mě, že do Informačního centra chodí s námi diskutovat studenti zdravotní školy. Nejvíce je zajímají příběhy stomiků, překvapuje je, co děláme, že vypadáme normálně, máme spoustu koníčků a aktivit, dokonce i plaveme a cestujeme.
Kromě vedení Českého ILCO jsem i členkou Pacientské rady ministra zdravotnictví, mám na starost pracovní skupinu Zdravotnické prostředky. O tom, že by s námi, pacienty, ministerstvo zdravotnictví systematicky spolupracovalo, jsem snila, ale skutečnost předčí mé nejsmělejší představy. Názory a zkušenosti nás pacientů chce ministr slyšet, a já tak mohu efektivně hájit zájmy stomiků.
Snila jsem i o spolupráci s mladými stomiky. Z celkového počtu stomiků je ve věkové skupině do 40 let minimálně 20 %, ale ve spolcích stomiků se příliš neangažují. Zde se věkový průměr blíží 70 letům, což 20leté a 30leté stomiky příliš nepřitahuje. Chci proto poděkovat Tereze Nagyové za dvouletou spolupráci s Českým ILCO. Tereza přišla v roce 2015 a zviditelnila sebe i své aktivity. Ukázala, že se stomií žijí i mladí lidé. Od konce roku 2017 jde svou vlastní cestou. Web Nejsem TABU je nyní její soukromá platforma. Tereza přivedla do Českého ILCO Pavlu Štikarovou, skvělou aktivní stomičku. I jí děkuji za vše, co pro spolek stomiků udělala. Doufám, že se v budoucnosti opět na spolupráci domluvíme. Spolek stomiků potřebuje mladé schopné lidi. V současném výboru Českého ILCO zastupuje mladší stomiky Broňa Tučný, ale sám na vše nestačí, i přesto, že srší nápady, které je schopen i realizovat. Navrhl maskota Českého ILCO S.Tomíka, hru Stomiku nedej se, soutěž Básnické střevo (v roce 2018 proběhl již třetí ročník), přišel s nápadem uspořádat spanilou jízdu na kole přes celou republiku a sám má velkou zásluhu na jejím úspěšném průběhu. Broňa Tučný je v současné době nejaktivnější stomik v naší republice. S dobrými nápady přichází i Štěpánka Kovaříková. Přála bych si takových aktivních mladších stomiků víc.
Chci zde velice poděkovat i Vladimíru Charvátovi, který zajistil realizaci těchto našich nových www stránek ilco.cz. Věřím, že s nimi budete spokojení. Pokud vám na nich něco chybí, dejte nám vědět, rádi doplníme.
Jíž 3x se podařilo zorganizovat Setkání mladých stomiků se zajímavými tématy – psychika, ošetřování stomie – diskuze se stomasestrou, stravování. Rádi bychom uvítali mezi sebou mladé zájemce o organizování těchto setkání, někoho, komu bude práce pro ostatní připadat smysluplná, a bude v rámci Českého ILCO pro mladé stomiky vymýšlet a organizovat aktivity.
Přeji si a přeji to i všem stávajícím i budoucím stomikům, aby stále bylo dost schopných lidí, kteří budou ochotni pracovat ve prospěch druhých, kteří budou empatičtí a budou mít zájem, aby noví stomici život s vývodem dobře zvládli

Pokud máte chuť spolupracovat, napište mi, nebo se obraťte na kterýkoliv regionální spolek.
Zdraví a pohodu v novém roce 2019 všem přeje Marie Ředinová, předsedkyně Českého ILCO, 1.1.2019