Překvapení v lázních – JOGA

Článek Ing. Marie Ředinové vyšel ve Zpravodaji ILCO 1/2017.

Poprvé jsem byla v Bohemia-lázních na podzim 2003, rok po operaci nádoru v tlustém střevě a čtyři měsíce po skončení zajišťující léčby. Když mi lázeňský lékař navrhl jógu, jako jednu z procedur, myslela jsem, že se zmýlil. Tehdy jsem se domnívala, že budeme stát na jedné noze, nebo na hlavě, že jóga je náročné cvičení. Mé tělo bylo v té době ještě hodně oslabené.

Se smíšenými pocity jsem poprvé potkala paní cvičitelku Luňáčkovou. Učila nás jak správně stát, jak dýchat, učili jsme se relaxovat a opravdu malými jednoduchými pohyby zlepšovat fungování našeho těla. Jóga byla to nejlepší, co mě v lázních potkalo. Některé jednoduché cviky dělám dodnes, cítím, že je moje tělo potřebuje.

Lékař mi na mou žádost předepsal i letos jogové cvičení a já chci fyzicky nenáročnými pomalými pohyby zlepšovat fungování svého těla. Rozhodla jsem se poprosit i paní Mgr. Marcelu Luňáčkovou o pár vět.

Kdy jste se setkala poprvé s jógou?

V novinách – tenkrát  Svobodné Slovo. Bylo to zajímavé povídání, a postupně jednotlivé lekce. Upoutalo mě příslibem zklidnění. Tak jsem udělala  stoj na hlavě a  zjistila, že to  funguje.  Takže jsem začala sama leccos používat jako zklidňující, zlepšující koncentraci a celkovou činnost mozku i harmonii v těle a mysli. Absolvovala jsem potom řadu kurzů a seminářů.

Další cesta byla až ke cvičitelství, organizátorství, trenérské škole jógy na FTVS KU a pak i nakonec k rozhodnutí věnovat se profesionálně použití jógy pro pacienty v lázních v Karlových Varech.

Co vám přináší?

Mě osobně jóga a  tato práce přináší jednak pomoc pro mě, jednak lidem, kteří to potřebují. Mnozí pacienti mají tělesná omezení, mnozí jsou vystresováni /tj. přetíženi/ i psychicky. Dnes už je přijatý fakt, že většina onemocnění pochází z neúměrné zátěže a má psychosomatický základ. Tak návrat ke spolupráci  těla, mysli i emocí, uvedení jich do souladu, to znovu vytváří základ pro dobrý život. Pocítění cvičícího: jsem ten, kdo může zásadním způsobem ovlivnit svůj život, to  vrací smysl a sebejistotu do života.  Pak už můžeme fungovat tvořivě  a nikoliv se odevzdávat jako oběť  tomu v nás vytvořenému problému, nemoci.

Je jóga jen pro zdravé, nebo může pomoci i lidem po nemoci?

Techniky jógy dokáží opravdu pomoci každému. Nejde o to stát na hlavě, ale stavu opravdu přiměřeným rozcvičováním postupně aktivizovat tělo a harmonii ve všech složkách lidského bytí. Řízené, vědomé, pomalé pohyby dělané v souladu s dechem do rozsahu ještě vlastně příjemného, to otevírá nejen vlídnost, ale doslova harmonii. Jde to opravdu do zdraví, tak jak je definováno WHO.

Jak dlouho pracujete v lázních Bohemia v Karlových Varech?

Přiznám se, že to raději napočítám, ale mám pocit, že k tomu přenesení se do tohoto komplexu došlo v roce 1995.

Co nabízíte lázeňským hostům ( dýchání, uvolnění, posilování jednoduchými cviky,….)

Ano, přesně to.

Vědomý řízený pohyb, základní technika jógy, je pomalý, pracuje se svaly tvořícími držení těla a dýchání dává v nádechu energii na akci a ve výdechu uvolnění. Vědomí učí citlivě řídit i vnímat pohyb i účinek a posilovat pozorností zdravotní přínos; procítění a uvolnění dává uspokojení a to zase působí zpětnou vazbou na zlepšení funkcí.

Dýchání ať už při cvicích nebo za speciální dechové techniky pak rozvíjí kapacitu dechu, kyslíku pro mozek i tkáně. Cvičení postupně uvolňuje různá napětí a s nimi spojené defekty a uvolněné tělo posiluje jak energií, tak schopností lépe ho držet a lépe fungovat v lepším držení těla.

Vracejí se ti, co s jogou začali?

Vracejí, a mnozí dokonce cvičí doma. Někteří jen něco z toho, co se tu naučili, jiní si našli i hodiny jógy nebo kurzy v okolí svého bydliště. Vracejí se rádi. Ten, kdo chce sobě prospět a nemá zatvrzelý odpor k vlastní aktivitě, ten skutečný přínos pocítí a pak už je jen na něm, jestli využije své objevené možnosti. Teď už má poznání, zkušenost a ví, že o sám je klíčem. Stačí odemknout tyto dveře do lepšího fungování, života.

Moc děkuji za rozhovor.

Pro naše čtenáře mám doporučení. Pokud Bohemia lázně navštívíte, nezapomeňte požádat lékaře, aby vám předepsal také jógu. S paní Luňáčkovou plánujeme i ukázku jednoduchých cviků na Semináři Českého ILCO.