Kolostomie

Kolostomie je nejčastějším druhem stomie. Jedná se o vývod tlustého střeva, velikost stomie je většinou 2-5 cm v průměru a vystupuje 1-2 cm nad povrch břicha.

Tlusté střevo je konečným úsekem trávicí trubice, kde dochází k zahuštění žaludečního obsahu, díky vstřebávání vody a elektrolytu. Většinou je dlouhé 1,5 metrů s průměrem 5-7 cm. Je to velmi individuální a může se časem měnit. Za začátek tlustého střeva je označováno slepé střevo, dále pokračuje vzestupným, příčným a sestupným tračníkem a esovitou kličkou. Konečník je posledním úsekem tlustého střeva, který vyúsťuje v řitní otvor. Stěnu tlustého střeva se skládá ze 4 vrstev. Vnitřní sliznice vystýlá tlusté střevo, má růžovou barvu. Následuje podslizniční vazivo, které je zásobeno krevními a lymfatickými cévami. Hladká svalovina přechází v příčně pruhovanou ve vnějším svěrači a jejich nervová pleteň ovlivňuje hybnost střeva. Poslední vrstvou je seróza, kterou tvoří jednovrstevný epitel. Pohyblivost a sekrece hlenu usnadňuje průchod stolice tlustým střevem. Ve vzestupném a příčném tračníku je stolice stále řídká. Cestou k sestupnému tračníku a esovité kličce se formuje do podoby pevnější stolice.

Kolostomie se rozlišuje podle místa vyvedení, doby vyvedení a způsobu vyšití.

Místo vyvedení:

 • sigmoideostomie – vývod esovité kličky je zakládán nejčastěji
 • descendentostomie – sestupný tračník
 • transverzostomie – vývod z příčného tračníku
 • ascendentostomie – vzestupný tračník
 • cékostomie – ze slepého střeva, vyšívá se velmi vzácně

Doba vyvedení:

 • trvalá – vyšívá se v případě, kdy není šance na obnovení funkce orgánu
 • dočasná – bývá vyšita za účelem odlehčení a po zaléčení problému se opět zanoří zpět. Pokud si pacient nepřeje další operaci nebo se vyskytnou komplikace, může se z dočasné stomie stát trvalá

Způsob vyšití:

 • nástěnná – většinou dočasná stomie, kdy se střevo přišívá k pobřišnici a vyšívá se při cékostomii
 • axiální (dvouhlavňová) – bývá dočasným řešením pro ulehčení, ale může být i trvalou. Má dva otvory (přívodný a odvodný). Po operaci bývá po dobu několika dní pod stomií tzv. jezdec, pro uchycení střeva ke stěně břišní. Při dvouhlavňové stomii může docházet k občasnému odchodu stolice konečníkem. většinou bývá na přechodu tenkého a tlustého střeva, příčném tračníku, nebo esovité kličce
 • terminální (jednohlavňová) – nejčastěji se vytváří na esovité kličce a po odstranění rekta. Může být i jinde, pokud došlo k odebrání větší části střeva

Nejčastější příčiny kolostomie:

 • vrozené vývojové vady tlustého střeva (atrézie, stenóza tračníku nebo Hirschsprungova choroba)
 • záněty střeva (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, divertikulitida, ischemická kolitida)
 • nádorové onemocnění
 • ileózní stavy (ileus strangulační, cévní, mechanický)
 • následky z ozáření
 • úrazy a náhlé příhody břišní
 • poškození střeva při operaci nebo invazivních vyšetřovacích metodách
 • amputace rekta i anu z důvodu nádoru nebo chronického zánětu s poškozením svěračů
 • inkontinence stolice
 • endometrióza

Jaké pytle používají kolostomici

Pro kolostomiky jsou určeny uzavřené pytle, protože je stolice většinou formovaná. To se týká zejména sigmoideostomií. U ostatních druhů kolostomie může být odpad spíše kašovitý nebo tekutý. Proto je vhodnější používat vypouštěcí systém, který je běžně určen pro iloestomiky.