Jak je to s odstupným při výpovědi ze zaměstnání kvůli stomii

Obrátila se na mě 40letá žena, pracující ve zdravotnictví. Má několik měsíců vývod a lékař-operatér jí potvrdil, že může zpět do zaměstnání, ale nesmí zvedat těžké předměty. Zatím je na nemocenské, ale rozhodla se to sdělit zaměstnavateli a dostala informaci, že s ní chce ukončit pracovní poměr. Žena má pocit, že je to hlavně kvůli stomii. Je považována za „nečistou“, proto ji nechtějí zpět.

Nechce odejít ze zaměstnání, které jí vyhovovalo, ale nechtěla by pracovat v prostředí, kde by na ni hleděli s nedůvěrou. Proto se ptá: dostanu odstupné, pokud dostanu výpověď?  Zatím dostává rozporuplné odpovědi.

Zeptala jsem se proto odbornice na tuto problematiku – paní Hany Potměšilové ze spolku Revenium, z.s. a dostala tuto odpověď:

Pokud zaměstnanec předloží svému zaměstnavateli lékařskou zprávu, že již nemůže vykonávat danou pozici s ohledem na svůj zdravotní stav, zaměstnavatel je povinen převést jej na jinou práci. Což si v případně nemocnice dokáži jednoduše představit… V případě, kdy zaměstnavatel jinou práci pro zaměstnance nemá, dochází k rozvázání pracovního vztahu.

Zákoník práce pro tyto případy upravuje speciální výpovědní důvod spočívající v dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance. Zaměstnavatel by měl svého zaměstnance před podáním samotné výpovědi poslat na mimořádnou lékařskou prohlídku ke svému smluvnímu „závodnímu“ lékaři. Z následně získaného lékařského posudku by pak mělo vyplývat jednak to, že zaměstnanec není s ohledem na svůj zdravotní stav schopen svou práci nadále vykonávat, jednak také důvody, na jejichž základě tato zdravotní nezpůsobilost nastala. V rámci výpovědi by měl být její důvod dostatečně vymezen.

Je dobré také vědět, že výpověď nelze zaměstnanci dát v ochranné době, například v době dočasné pracovní neschopnosti – nemocenské.

Na rozdíl od výpovědi z důvodu zdravotní nezpůsobilosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, v případě výpovědi pro zdravotní nezpůsobilost z obecných příčin zaměstnanci nepřísluší odstupné.

Zaměstnanec je až do uplynutí v pracovním poměru, kdy zaměstnavatel má povinnost přidělovat mu práci, ale s ohledem na zdravotní stav zaměstnance a skutečnost, že zaměstnavatel pro něj jinou práci nemá, mu ji přidělovat objektivně nemůže. V takovém případě nezbývá než zaměstnanci nařídit dovolenou, anebo jej pro překážku v práci na straně zaměstnavatele ponechat doma.

Jak je to však v tomto případě s náhradou mzdy? V případě překážky na straně zaměstnavatele by zaměstnanci obvykle měla náležet náhrada odpovídající jeho průměrnému výdělku. Na druhou stranu tato překážka v práci nenastala pouze v důsledku postupu zaměstnavatele, který k ní v zásadě nezavdal příčinu. Výkonu práce dle pracovní smlouvy je objektivně neschopen sám zaměstnanec.

Krajský soud v Hradci Králové v obdobném případě rozhodl v tom smyslu, že zákoník práce pro tyto případy povinnost nahradit zaměstnanci mzdu neukládá. Toto rozhodnutí je rovněž potvrzováno názorem Nejvyššího soudu ČR, který uvádí, že z důvodu překážky na straně zaměstnavatele může mít zaměstnanec nárok na náhradu mzdy jen v případě, že je sám schopen a připraven práci podle pracovní smlouvy konat, což v případě zdravotní nezpůsobilosti zaměstnanec není. Zaměstnanci tedy do doby skončení pracovního poměru s ohledem na výše uvedenou rozhodovací praxi náhrada mzdy nenáleží.

Při zohlednění povinnosti povinných odvodů na zdravotní pojištění je toto poměrně zásadní důvod, proč by mělo dojít k rozvázání pracovního poměru dohodou.

Paní Potměšilová doporučuje tazatelce obrátit se na personální úsek nemocnice a vše řešit hlavně s nimi. V případě, že by cítila, že je na ni vyvíjen tlak a dochází k jisté diskriminaci, doporučuje obrátit se na kancelář veřejného ochránce.

A jaký je můj názor jako předsedkyně Českého ILCO?

Při kvalitě stomických pomůcek, které mají pacienti s vývodem v ČR k dispozici, mohou vykonávat velmi zodpovědná zaměstnání, mohou pracovat i ve velkém kolektivu. Znám stomiky profesory na VŠ, učitele základní školy, úředníky, prodavače, kuchaře, zdravotní sestry, stomik pracuje i v třísměnném provozu jako seřizovač strojů, nebo jezdí s kamionem. Slyšela jsem o stomikovi, který zpívá v opeře, nebo pracuje jako lékař. 

Stomie většinou není důvod, aby zdravý člověk se změněným způsobem vyprazdňování nemohl vykonávat svou práci.  Jistá omezení jsou při fyzicky těžké práci, kde by si mohl způsobit komplikace. Měla jsem možnost mluvit se stomikem, který před operací jezdil se sanitkou a po operaci změnil zaměstnání. 

Současné stomické pomůcky jsou diskrétní, jsou navrženy a vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že obsah zůstane uvnitř sáčků.

Vždy záleží na přístupu zaměstnavatele a zdravotním stavu stomika. 

V případě naší tazatelky mám za to, že ve zdravotnictví chybí stále kvalifikovaní pracovníci, proto by jistě stálo za to, jednat s personálním oddělením, jak doporučuje paní Potměšilová. 

Někdy je nesnadné obhajovat svá práva. Vysvětlit situaci mohou pomoci i dobrovolníci ILCO. Kontakt získáte v regionálních spolcích nebo v Informačním centru pro stomiky v Praze.

Marie Ředinová, České ILCO, z.s.