Ileostomie

Ileostomie je vývod z tenkého střeva, který se provádí nejčastěji z důvodu odstranění tlustého střeva. Může být také dočasně vytvořen, aby došlo k uklidnění zánětu nebo ozdravení po operačním výkonu například na tlustém střevě. Ileostomie bývá menší než kolostomie, není vyšívána tak často a bývá na pravé straně břicha. Tlusté střevo se podílí na vstřebávání vody a minerálů, a protože u ileostomie jeho funkce chybí, je střevní obsah řídký a odtéká velmi rychle. Obsahuje navíc trávicí šťávy, které jsou agresivní a při kontaktu s pokožkou může dojít k jejímu podráždění. Proto je velmi důležité o okolí stomie důsledně pečovat a pokožku chránit. Protože stomie odvádí několikrát denně, používají se vypouštěcí sáčky. Díky řídkému obsahu, stačí pytlík jen občas vypustit.

Tenké střevo tvoří asi 75% celé délky trávicí trubice, měří 5 – 7 metrů a jeho pomocí dochází k vstřebávání živin.  Tenké střevo tvoří tři části. Dvanáctník (duodenum) měří asi 30 cm a má tvar podkovy. Lačník (jejunum) tvoří tři pětiny tenkého střeva a kyčelník (ileum) je kratší a užší než lačník a ústí do slepého střeva.

Druhy ileostomií:

 • dvouotvorová ileostomie se zakládá na konci tenkého střeva před vyústěním do střeva tlustého
 • jednootvorová ileostomie:
  • trvalá je menší než kolostomie (2 – 2,5 cm) a střevo je vyvedeno 1 – 2 cm nad úroveň pokožky břicha;
  • s vytvořením rezervoáru, neboli kapsy. Od jiných stomií se liší tím, že obsah střev ani plyny neodcházejí samovolně. Obsah střev se hromadí v rezervoáru, který stlačuje vývod a tím zabraňuje neustálému vyprazdňování.  Obsah se vypouští pomocí gumové rourky, kterou si pacient zavede vývodem do rezervoáru zpravidla každých 6 – 8 hodin. Pacient nemusí nosit sáček, ale stačí zakrýt ústí stomie zátkou. Tento druh stomie je možné provést pouze u tenkého střeva, protože jeho obsah je tekutý.

 

 

Nejčastější příčiny ileostomie:

 • nejčastějším důvodem je odstranění celého tlustého střeva.
 • nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)
 • nádorová onemocnění
 • vrozené vývojové vady
 • ileózní stavy
 • familiární adenomatózní polypóza
 • úrazy a poranění
 • odlehčení anastomózy
 • nekrotizující enterokolitida
 • Turcotův syndrom