DOBRÝ ANDĚL pomáhá!

Minulý týden jsem byla na akci Centra informací pro onkologické pacienty, jehož součástí byla prezentace nadace DOBRÝ ANDĚL. O této nadaci jsem už slyšela, ale až tady jsem se dozvěděla, co vlastně dělá. Jejím posláním je pomoci rodinám s nezaopatřenými dětmi, ve kterých má rodič nebo dítě onkologické onemocnění nebo má dítě jiné závažné onemocnění.

Komu DOBRÝ ANDĚL pomáhá?

V případě, že se v rodině objeví závažná nemoc, ať už jde o nemocné dítě nebo jednoho z rodičů, často se to projeví na její finanční situaci. Často dojde k ztrátě zaměstnání jednoho z rodičů. Snahou nadace je, aby rodiny nemocných dostávali pravidelnou měsíční finanční pomoc, z které uhradí výdaje spojené s léčbou nebo běžný chod domácnosti.

Přehled onemocnění, při kterých nadace pomáhá (u všech typů onemocnění platí podmínky, že pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR a rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě):

  • Onkologické onemocnění – dítě;
  • Onkologické onemocnění – rodič;
  • Cystická fibróza – dítě;
  • Svalové dystrofie Duchenne a horší typy – dítě;
  • Epidermolysis Bullosa (nemoc motýlích křídel) – dítě;
  • Chronická střevní onemocnění – dítě;
  • Chronická selhání orgánů – dítě;
  • Závažné dědičné poruchy metabolismu – dítě;
  • Ostatní závažná onemocnění – dítě.

Nebojte se požádat o finanční pomoc
Příjemce finanční pomoci vyhledává nadace spolu s odbornými lékaři a sociálními sestrami v nemocnicích. Finanční pomoc dostávají rodiny s dětmi již měsíc poté, co doručíte vyplněnou žádost potvrzenou lékařem. O pravidelnou finanční pomoc je možné požádat u některého ze spolupracujících odborných lékařů, nebo si požádat o formulář Žádost o finanční pomoc přímo DOBRÉHO ANDĚLA.

ANDĚLSKÉ HODNOTY jsou RADOST, SPOLUPRÁCE, RESPEKT a ODVAHA.

Pokud víte o někom, kdo by pomoc potřeboval, nebo ji potřebujete vy sami, určitě se na nadaci obraťte a o podporu si zažádejte. Více informací najdete ZDE .