Brněnské onkologické dny 2017

Největší celostátní odborná akce s onkologickou tématikou, kterou navštívilo více než 2000 účastníků, se konala v dubnu 2017 na brněnském výstavišti:

16. Brněnské onkologické dny (BOD) a 31. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP)

České ILCO na akci informovalo o svých aktivitách. Ve Sborníku a na posterech jsme sdíleli téma:

  • Péče o nového pacienta se stomií v ČR
  • Jak předcházet vzniku kýly po operaci břicha

Dobrovolníci ILCO z Brna, Prahy, Chebu a Přerova navštívili přednášky, workshopy a diskutovali s odborníky. Těší nás, že naše zkušenosti a názory už lékaři a sestry se zájmem poslouchají. Potěšili nás také reakce příchozích jako: děláte to dobře, jen tak dál, máte zásluhu na odtabuizování života se stomií, vaše práce je obdivuhodná. Děkujeme za přízeň a podporu.

Program konference i abstrakta najdete na www.onkologickedny.cz.