Úhrady zdravotnických prostředků v roce 2019 – nebojte se novely

Vyjádření k připravované novele zákona 48/1997 Sb.

Dne 1.1. 2019 vstoupila v platnost novela zákona 48/1997 Sb., který mimo jiné, mění úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.  Podle přechodných ustanovení budou do konce listopadu 2019 platit stejná pravidla pro předepisování a úhrady průmyslově vyráběných zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz ( tedy i stomických pomůcek), jako dosud. Změna pro tyto prostředky nastane od prosince.

Podrobnosti    https://mzcr.cz/dokumenty/postupne-zmeny-v%C2%A0uhradach-zdravotnickych-prostredku%C2%A0v%C2%A0roce-2019_16509_114_1.html

Novela je přátelská k uživatelům zdravotnických prostředků, nehrozí snížení dostupnosti zdravotnických prostředků, ani velké doplatky.

Osobně velmi oceňuji postup ministerstva zdravotnictví při přípravě novely. Tedy maximální snahu o to, aby požadavky pacientů, zejména pokud jsou podpořeny názorem odborné společnosti, byly zapracovány do novely.  Takovou příležitost vyjádřit se a připomínkovat včas úhradovou regulaci zdravotních prostředků pacientské organizace dosud nikdy neměly.

Ministerstvo zdravotnictví dalo pacientům i odborným společnostem příležitost aktualizovat a doplnit kategorizační strom, který je podkladem pro přílohu 3 zákona č. 48/1997 Sb. “Pacienti i zástupci odborných společností se mohli podílet na vzniku novely hned od začátku. Byl odveden obrovský kus práce. Zástupci pacientských organizací podali 192 připomínek ke kategorizačnímu stromu, 124 z nich bylo zohledněno v rámci shody aktérů. K návrhu novely bylo podáno patnáct připomínek, jen třem nebylo vyhověno.  Toto považuji za obrovský úspěch spolupráce ministerstva zdravotnictví s pacienty, resp. pacientskými organizacemi. Pracovní skupina pracuje dál. Předpokládá se, že zákon bude pravidelně novelizován, a to s roční frekvencí.

Výsledná podoba novely je dohodou mezi všemi aktéry, dosáhlo se maximum možného. Povedlo se to, co jsme si přáli: novela vstoupila v platnost.

Proč dochází ke změně

Ústavní soud v červnu 2017 rozhodl, že současný systém úhrad zdravotnických pomůcek je protiústavní a je potřeba jej do konce roku 2018 změnit. Proto bylo nutné připravit nové předpisy. Pokud by zákon nebyl změněn, mělo by to pro všechny, kterým lékař předepíše zdravotnické prostředky na poukaz, nepříjemný dopad. Pacienti by platili doplatek ve výši 25% ceny.

Jaký dopad má novela na pacienty se stomií?

Novela začala platit od ledna 2019. Následujících 11 měsíců budou průmyslově vyráběné zdravotnické prostředky, tedy i vše pro stomiky, předepisovány podle pravidel, které platily v roce 2018. Poté nastane několik změn, např. děti budou mít dvojnásob pomůcek, zlepší se situace nefrostomiků. Nebude nutné schvalování revizním lékařem u stomických/kýlních pásů i u jiných položek.

Marie Ředinová předsedkyně České ILCO, z..s

vedoucí pracovní skupiny Pacientské rady MZ pro zdravotnické prostředky