Setkání mladých stomiků – Vyšehrad 5. 10. 2019

První říjnová sobota je pro stomiky významný den, v roce 1954 vznikl v USA první spolek stomiků.

Čeští stomici se v tento významný den, který letos připadl na 5. 10. 2019, sešli na bájeslovném Vyšehradě, v historické budově starého purkrabství.

Počasí nám nepřálo, přesto se našlo pár odvážlivců, převážně žen, a na setkání přišli. Odnesli si domů nikoliv rýmu, ale nádhernou voňavou růži a krásný zážitek. Inspirovali jsme se v zahraničí – v Polsku proběhla zajímavá kampaň, kde se rozdalo opravdu spoustu růží.

Jak uvádí nadace STOMAlife, iniciátor této informační kampaně, květ růže se vlastně podobá stomii, proto mají růži i ve svém logu. Zprávu sdílíme na FB České ILCO.

Ještě upřesnění, jak to vlastně s WOD (World Ostomy Day), tedy Světovým dnem stomiků, je. Každoročně se první říjnovou sobotu se v USA a dalších anglicky mluvících zemích slaví Světový den stomiků. Evropská asociace stomiků EOA European Ostomy Association vyhlašuje každé 3 roky právě na první říjnovou sobotu Světový den stomiků. Poslední, tedy devátý WOD byl vl roce 2018. Kulatý, desátý Světový den stomiků bude Evropskou asociací stomiků vyhlášen v roce 2021.