Reakce na ocenění předsedkyně Českého ILCO. z.s. ministrem zdravotnictví

Ocenění předsedkyně Českého ILCO. z.s. ministrem zdravotnictví

S obrovskou radostí jsem přijala dne 3.12. 2019 ve Španělském sále Pražského hradu Cenu ministra zdravotnictví. Tato cena se uděluje osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice v den Zdravotně postižených. Po předání cen následoval 26. slavnostní koncert umělců se zrakovým postižením. Vystoupil Komorní orchestr Czech Virtuosi s dirigentem Ondřejem Vrabcem (sólisté: Eva Blažková – zpěv, James Risdon – flétna).

Jak jsem se následně dozvěděla, získala jsem celkem 3 nominace na tuto cenu, jednak od mé kolegyně z Pacientské rady ministra zdravotnictví Zdeňky Faltýnkové, dále od mé sestry Hanky a také od pacientské organizace České ILCO, z. s., kterou řadu let vedu. Nominaci za České ILCO zpracoval jeho místopředseda Pavel Kreml. Děkuji všem, kteří mne nominovali nebo moji nominaci podpoříli.

Veřejné ocenění je krásnou odměnou za mou dlouholetou práci pro stomiky, lidi s umělým vývodem ze střev nebo močovodu. K ní mě přivedlo vážné onemocnění, kvůli kterému jsem se stala stomičkou. Díky nemoci jsem poznala skvělé lidi, kteří mi pomohli v době, která pro mne nebyla vůbec lehká. Jsem ráda, že mám dost sil pomáhat druhým, jsem ráda, že mohu mluvit otevřeně o životě se stomii a upozorňovat na nutnost prevence. Naštěstí na to nejsem sama, v regionálních spolcích stomiků v celé ČR mám skvělé spolupracovníky a následovníky.

Na slavnostní předání ceny jsem pozvala mimo jiné pana MUDr Dušana Schmidta, lékaře, který mne v roce 2002 operoval. S panem doktorem jsem celá léta v kontaktu, je garantem pražského spolku stomiků od jeho založení v roce 1993. Jemu vděčím za to, že jsem ještě na světě a nejen za to mu z celého srdce děkuji. Jeho reakce na ocenění:

Dobré ráno, paní inženýrko!

Jsem velmi rád, že Vaše dlouholetá aktivita byla konečně zaregistrovaná a bude celospolečensky oficiálně oceněna ministrem zdravotnictví.

Bude mi ctí autenticky prožít tuto pro Vás tak významnou chvíli.

Děkuji za pozvání.

MUDr. Dušan Schmidt, I.chirurgická klinika VFN

S dalšími reakcemi na mé ocenění bych se s Vámi ráda podělila:

SMS od skvělé stomasestry Mgr. Nadi Kubíkové, s kterou dlouhodobě spolupracujeme, když potřebujeme pomoc pro stomiky:

Chci Ti poblahopřát k tak významnému ocenění, které si právem zasloužíš. Nedovedu si představit dalšího člověka, který by si ho zasloužil víc. Jsi úžasná a laskavá žena se srdíčkem na pravém místě, které není osud jiných lhostejný. Mám tě ráda.

Mgr. Naděžda Kubíková, stomasestra

Ahoj Marie,

mám dvojnásobnou radost! Také my z iniciativy Hlas onkologickáho pacienta jsme nominovali na cenu ministra Šárku Slavíkovou za přínos v sociální oblasti – a vyhrála !!! Takže se na Pražském hradě s děvčaty potkáš. 

Mám za Tebe, Marie opravdu radost. Cenu jsi dostala právem a je výborné, že si Tvé práce váží lidé okolo Tebe, kteří Tě nominovali a také to, že to tak vnímá současné vedení ministerstva.

PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka Průvodce pacienta z.s. a koordinátorka projektu Hlas onkologického pacienta

Vážená paní Ředinová,

ze srdce Vám blahopřeji k udělení významného ocenění od  ministra zdravotnictví za vykonanou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Díky Vaší dlouholeté aktivní činnosti ve prospěch stomiků se výrazným způsobem zvedla úroveň jejich informovanosti nejen o produktech a jejich aplikaci, ale i o produktivním a spokojeném životě v dalších letech po operaci, čímž jim dodáváte důvěru a naplňujete je optimismem, že život se stomií není překážkou a lze jej žít i nadále jako zcela plnohodnotný a šťastný. Dnes díky i vašemu úsilí jsou produkty ConvaTec snadno dostupné a tak dokonalé, že lze bezesporu prohlásit, že STOMIE se vám může stát přítelkyní a kamarádkou. Alespoň já to tak cítím.

Připíjím Vám na zdraví s přáním hodně štěstí a zdraví v roce 2020

Ing. Otto Horský, CSc.

Gratulace od Bc. Adély Farářové z VFN s kterou má České ILCO od roku 2014 smlouvu o spolupráci. Proškolení stomici navštěvují nové stomiky přímo v nemocnici u lůžka, jedním z těchto dobrovolníků je i Marie Ředinová:

Dobrý den, vážená paní předsedkyně,

srdečně Vám gratuluji ke krásnému a významnému ocenění a děkuji Vám, že s námi sdílíte radost, za kterou stojí obrovské úsilí a vytrvalost.

Přeji Vám a Vaší organizaci, ať se vše nadále daří přesně tak, jak si přejete a vy můžete dále úspěšně naplňovat své vize a poslání.

S úctou a pozdravem,

Bc. Adéla Farářová, Koordinátor Centra dobrovolných aktivit VFN

Manželé Vaněčkovi pomohli s vydáním knihy příběhů stomiků, ještě jedno za to velký dík! Zde je jejich reakce na cenu:

Vážená a milá paní Ředinová

Přijměte naše velké blahopřání k této ceně.

Moc Vám fandíme a vážíme si toho, že jsme s Vámi mohli spolupracovat alespoň na malé části v rámci Vašeho širokého spektra aktivit.

Obdivuju, s jakou grácií a elánem všechno zvládáte a ještě dodáváte sílu ostatnímJ

Držíme palce do dalších činností a přejeme Vám, ať se Vám vše daří! A samozřejmě pevné zdraví!

Srdečně zdraví Ivana a Michal Vaněčkovi

Gratuluji a obdivuji Vas, co všechno dokážete pro lidi udělat.

Mirka Burešová

Podobné gratulace příšly od stomiků a všech členských spolků, kteří nominaci podpořili:

Ahoj Maruško. 

mám také velkou radost a musím říct, že ti to moc přeju. Rozhodně si takové ocenění zasloužíš. Beru to jako ocenění za opravdu dlouholetou a intenzivní práci, kterou pro stomiky, ale nejen pro ně, děláš. 

Štěpánka Kovaříková, vedoucí spolku stomiků v Ústí nad Labem

Ahoj Marie, moc gratuluji k ceně. Věděl jsem, že to dostaneš, pro to jsem měl nachystaný malý dárek, je to brož  lipový list se zelenými kamínky. Předám ti ho příležitostně osobně. 

Bronislav Tučný, vedoucí ILCO Novojičínska

Moc gratuluji – zasloužíš si to !!!!!!! 

Katka Janikovičová FIT-ILCO Praha

Dobrý den, Marie, jste skvělá, moc Vám gratuluji, zasloužila jste si to.

Janíčková, Olomouc

Moc děkuji za milé reakce i na našem facebooku.

Zdraví všem přeje Marie Ředinová

Tisková zpráva: Dvě ceny pro Hlas onkologických pacientů: Marii Ředinovou a Šárku Slavíkovou

Foto: Ministerstvo zdravotnictví