Křišťálový kamínek pro Pavla Kremla

Pavel Kreml získal prestižní ocenění Křišťálový kamínek 2019. Vyhlášení se konalo na slavnostním večeru 27. ročníku Evropských dnů handicapu 8. října 2019 v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

p. Kreml s cenou Křišťálový kamínek
Asociace TRIGON v rámci Evropských dnů handicapu vyhlašuje v Ostravě prestižní cenu Křišťálový kamínek již počtrnácté. Kandidáty na udělení ceny může nominovat jednotlivec i organizace. České ILCO navrhlo pana Pavla Kremla v kategorii osobnost, která i přes svůj handicap dokáže vyvíjet mimořádné aktivity a pomáhat druhým.

Předseda Slezského klubu stomiků Ostrava a místopředseda organizace České ILCO RNDr. Pavel Kreml, CSc. pomáhá stomikům téměř 30 let.

Má vývod od svých 38 let, a i přes nesnadné začátky s tehdy velmi špatně dostupnými pomůckami, se dokázal nejen na vývod adaptovat, vrátil se do zaměstnání a rozhodl se pomáhat dalším, a to nejen svým příkladem, ale také prací pro pacientskou organizaci.

Je velmi oblíben pro svoji přátelskou povahu, smysl pro humor a v neposlední řadě také pro obětavost, se kterou přistupuje nejen ke své rodině, ale také k širšímu okolí. I ve svém věku působí velmi aktivně jako docent na katedře matematiky a DG VŠB v Ostravě.

Organizuje pro stomiky nejen všemi velmi oblíbené rekondice, ale i řadu osvětových, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. Od roku 1993 vydává Zpravodaje pro stomiky. Díky svým schopnostem a jazykové vybavenosti byl delegátem na 9 evropských a 7 světových kongresech Evropské a Světové asociace stomiků. Před 15 lety začal organizovat mezinárodní setkání stomiků z blízkosti hranic Česka, Polska a Slovenska. Od roku 2016 je setkání spojeno s Mezinárodními sportovními hrami stomiků.

Gratulovat přijela předsedkyně Českého ILCO Marie Ředinová a členové spolku stomiků.