30 let od svobody, aneb jak stomici pocítili svobodu na vlastní kůži

Dne 17. listopadu jsme si připomněli, a nešlo si toho nevšimnout, co se odehrávalo před 30 lety. Události v tehdejší ČSSR mířily ke svobodě a demokracii. Nemáme v úmyslu se nyní ohlížet za politickými změnami, ale připomeneme vám, jak měli možnost svobodu pocítit pacienti stomici, a to doslova na vlastní kůži.

Před rokem 1989 se používaly stomické pomůcky typu “Jánošíkův pás”.

Byl to kolostomický pás se sponou, gumovým kroužkem a vyměnitelným polyetylenovým sáčkem, v případě urostomického pásu Urinal to byl gumový výpustný vak. Pokrok znamenaly nalepovací sáčky, které se přilepily přímo na kůži okolo stomie. Tyto sáčky připomínaly dnešní moderní pomůcky jen vzdáleně. Lepivá plocha kůži silně dráždila a opakované použití sáčků bylo pro okolí stomie velmi devastující. Navíc po odlepení podložky se zbytky lepidla z kůže odstraňovaly benzínem. Tyto systémy měly mnoho nedostatků, a tak nebylo vyjímkou, že stomik s těmito nevyhovujícími pomůckami byl prakticky vyřazen ze společenského života a měl značně zkomplikované vykonávaní běžných, denních aktivit. Pacienti se už před rokem 1989 dozvídali, že se v zahraničí používají již moderní stomické pomůcky, které u nás byly stále ještě nedostupné.

Už v roce 1987, přesně 15.května v Brně, si pacienti založili první klub stomiků a o necelý rok později 17.března 1988 byl založen klub stomiků v Bratislavě. Postupně se zakládaly další kluby po celé republice s cílem zajistit všem stomikům moderní stomické pomůcky, které by jim umožnily opravdu svobodně fungovat nejen ve společenském životě, cestovat, sportovat, ale umožnily i návrat do svých profesí po zvládnutí léčby. V roce 1991, kdy bylo zřejmé, že dojde k rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na dva suverénní státy, se rozhodly regionální kluby stomiků založit své samostatné národní pacientské organizace. 14. října 1991 založily kluby Bratislava, Trenčín, Košice, Nové Zámky a Martin s pomocí pana Doc. MUDr. Augustína Prochotského, CSc. Slovenské dobrovolné sdružení SLOVILCO.

V České republice dal impuls k založení celostátního sdružení stomiků doc. MUDr. Tomáš Skřička CSc., který měl jako specializovaný koloproktolog zkušenosti s péčí o stomiky v zahraničí. V roce 1992 vytvořili členové ze dvou brněnských klubů stomiků přípravný výbor, který sepsal stanovy, připojily se i kluby stomiků Ostrava, Opava, Nový Jičín, Přerov, Prostějov, Zlín, Česká Lípa, Cheb a 2. prosince 1992 bylo České ILCO – dobrovolné sdružení stomiků v České republice zaregistrováno jako samostatný právní subjekt s humanitárním zaměřením se sídlem v Brně.

Po tomto ohlédnutí do historie bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí svoji prací a časem na aktivitách ve prospěch všech stomiků. Závěrem by se dalo říct, že při dnešním pestrém výběru spolehlivých stomických pomůcek i ochranných prostředku pro kůži mají stomici opravdu sametově hebkou kůži na svých exponovaných místech alt.

Přejeme všem pěkný den a pokud chcete vědět, jak vypadal Jánošíkův pás, můžete se podívat a dokonce si ho i koupit TADY.