ŽIVOT PO ZANOŘENÍ STOMIE

České ILCO se rozhodlo prozkoumat, jak se žije po zanoření stomie.

Zanoření nebo-li negace (zrušení) vývodu střevního je opětovné obnovení střevní kontinuity a návrat do běžného ŽIVOTA BEZ STOMIE. Jedná se vždy o operaci plánovanou, která se provádí po zhojení nebo po ústupu příčiny, která k vytvoření stomie (vývodu) vedla.

Zajímá nás, nejen co ke stomii vedlo, ale zejména za jak dlouho k zanoření došlo, zda jste byli o všem řádně informováni, nebo třeba to,  jak jste po operaci spokojení. Vypracovali jsme proto krátký dotazník a prosíme o jeho vyplnění ty,  komu byla stomie zanořena.

Prosíme o vyplnění dotazníku ZDE.

Děkujeme za Váš čas.