Tisková zpráva – České ILCO, z. s. 3. Mezinárodní sportovní hry stomiků 15. setkání stomiků na hranici

Již patnáctkrát se sešli stomici z Česka, Polska a Slovenska na tradičním setkání
stomiků “na hranici”. Potřetí je toto setkání zároveň mezinárodní sportovní akcí
stomiků. Tentokrát přijelo 106 účastníků, včetně prezidenta Evropské asociace
stomiků, Islanďana Jóna Thorkelssona. Soutěžní disciplíny: cyklistika, volejbal,
košbal, šipky, plavání a hra Stomiku, nedej se. Všichni jsme se ztotožnili se slovy
jedné z účastnic: “Spojuje nás náš hendikep, stomický sáček. Ten nám jednak
zachránil život, jednak jsme díky němu poznali řadu skvělých lidí, kteří jsou rádi na
světě a víc si váží toho, že dostali druhou šanci žít”.

Prvních mezinárodních sportovních her stomiků se před 3 lety kromě tradičních účastníků
z České republiky, Slovenska a Polska zúčastnili i stomici z Maďarska, tedy kompletní V4.
V pořádání sportovních her se tyto země střídají. Letos akci pořádali Poláci. Pozvali
stomiky do městečka Zawoja Sklady v Národním parku Babí hora.

Sportovní hry se konaly od pátku 7. do neděle 9. června 2019, účastnilo se jich 28 členů
Českého ILCO, z. s. Po slavnostním zahájení se mezinárodní tým cyklistů vydal na první
etapu. Ostatní účastníci poznávali místní pamětihodnosti: skanzen, muzeum, vodopády a
okolní kopce. V sobotu ráno se začalo soutěžit. Při (pro nás zcela nové) disciplíně „košbal“
jsme zažili hodně legrace. Ženy házely míč do koše. Muži kopali míč do koše. Poláci si
podle českého vzoru pořídili hru Stomiku, nedej se. Hrála se figurami z různobarevných
lahví minerálek. Obsah láhví hráči na konci hry vypili,.V horkém dni to byla rozumná
odměna. Příjemné bylo i plavání v místním bazénu. Mnozí stomici pravidelně plavou.
Pohyb ve vodě je pro lidi s opakovanými operacemi břicha velmi vhodný.

Seznámili jsme účastníky s projektem naší pacientské organizace PLAVEME. Cílem
projektu je informovat stomiky, veřejnost, ale i provozovatele a uživatele bazénů, že
stomici mohou plavat. Stomický sáček je nepropustný a vodě odolný. Všem zúčastněným
spolkům stomikům jsme věnovali DVD Zdraví v pohybu, aby toto cvičení pomáhalo nejen
českým stomikům. O večerní zábavu se postarala lidová muzika Guralů (strážců hranic).

V neděli dopoledne vyhlásil předseda POLILCO, Andrzej Piwowarski, výsledky
sportovních disciplín, předal medaile a diplomy. Česká delegace se radovala z prvního
mista v košbale mužů a druhých míst ve volejbale a hry Stomiku nedej se. Naši cyklisti
ujeli v sobotu 100 km v horském terénu a podívali se i na Slovensko,.

Překonali tedy nejensvé pomyslné hranice, ale i hranice státní.
Zvítězili všichni, kteří se zúčastnili.

Marie Ředinová předsedkyně Českého ILCO, z.s.
V Praze 12. 6. 2019
Kontakt: predseda@ilco.cz
www.ILCO.cz