Máte zájem o setkání malých sTomíčků?

Chtěli bychom zorganizovat setkání dětí, které mají stomii a případně “nastartovat” jejich pravidelná setkávání. Máte-li dítě, které je stomikem, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.
https://www.survio.com/survey/d/P5L9F7G0Y9Q9U5W6G