Kateřina Konečná podporuje akci Překonej své hranice!

České ILCO, z. s. připravuje ve spolupráci se spol. ConvaTec Česká republika od 1. do 9. června 2018 mezinárodní cykloakci Překonej své hranice. Stomici z České republiky i zahraničí pojedou na kolech z Hranic u Aše do Hranic na Moravě. V této souvislosti jsme oslovili několik známých osobností a požádali je o odpovědi na tři otázky.

Dnes odpovídá Kateřina Konečná, poslankyně Evrropského parlamentu:

1. Je podle Vašeho názoru cykloakce Překonej své hranice, spojená s besedami s cyklisty a místními stomiky, vhodným způsobem prezentace Českého ILCO?

Vykonávat jakoukoliv pohybovou aktivitu pomáhá lidem zvyšovat sebevědomí, odreagovat se, zlepšovat pojetí sebe sama, relaxovat pohybem, rozrůstají se sociální kontakty. Cykloakci „Překonej své hranice“ vnímám jako velmi vhodný způsob prezentace Českého ILCO. Setkávání se s místními stomiky i cyklisty při besedách, které budou s akcí spojené, chápu jako velmi vhodnou formu prezentace problému rakoviny tlustého střeva. A co je velmi důležité, posílí vědomí stomiků, že i s touto nemocí se dá žít plnohodnotný život. Takže si velmi vážím organizátorů a všech účastníků akce, mají můj obdiv, úctu i podporu.

2. Překonala jste někdy i Vy své hranice, jak?

Někdy mám pocit, že překonávám své hranice každý den. Práce poslance, pokud ji chce člověk vykonávat zodpovědně a chce za sebou vidět i kus práce, je velmi náročná. Ale všichni víme, že nejdůležitější je být zdravý a překonat své hranice v době, kdy přijde nemoc a člověk si myslí, že život končí. To všichni dokazujete minimálně svým úsměvem a odhodláním a dáváte tak energii nám všem, za což Vám patří obrovské díky.

3. Co byste vzkázala účastníkům akce – stomikům cyklistům?

Cyklistická etiketa říká, že cyklisté se mají na svých cestách při potkávání pozdravit. Představuji si, že s vámi též šlapu do pedálů a všechny zdravím: ahoj, dobrý den, šťastnou cestu! A hlavně se s Vámi těším na osobní setkání.