ILCO Zpravodaj

Zpravodaj Českého ILCO vychází obvykle dvakrát ročně.

Tištěnou verzi získáte v klubech stomiků.

Pošlete nám vaše příspěvky, informace, rady a zkušenosti na e-mail info@ilco.cz.

Koncem roku 2017 vyšel ILCO Zpravodaj 2/2017. Zpravodaj je celobarevný a má 48 stran. Najdete v něm mimo jiné Informace z 15. Kongresu Evropské asociace stomiků, Setkání NEJSEMTABU, České ILCO v Bruselu, Čtyřsetkání stomiků zemí V4, Nově jmenovaná Pacientská rada poprvé zasedla, Příběh NEJSEMTABU aneb jak to všechno začalo, Stomici na kolech, Nefrostomie, Porovnání nefrostomie a urostomie. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Podrobný obsah Zpravodaj 2/2017.

ILCO Zpravodaj 1/2017 vyšel v červnu roku 2017. Zpravodaj je celobarevný a má 40 stran. Najdete v něm Informace z jarního zasedání ILCO, 25 let SLOVILCO, Výsledky soutěže Básnické střevo 2016, Výsledky fotosoutěž Lavička Českého ILCO, Ahoj, jmenuji se Radek a je mi 30 let, Cestování stomiků, Vývoj stomií v posledních desetiletích. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Podrobný obsah Zpravodaj 1/2017.

V roce 2016 bylo vydáno jedno číslo ILCO Zpravodaje. ILCO Zpravodaj 1/2016 vyšel koncem roku 2016. Zpravodaj je celobarevný a má 44 stran. Obsahuje Informace z jarního zasedání ILCO, Reportáž z běhu pro ILCO, Trojsetkání v Rožnově pod Radhoštěm, 1. mezinárodní sportovní hry, Vyhlášení soutěže S. Tomík má básnické střevo, Reportáž z ILCO Makedonie, jsou představeny nové knihy “Praktický průvodce stomika” a “WC pocket revue”. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Podrobný obsah Zpravodaj 1/2016.

Koncem roku 2015 vyšel ILCO Zpravodaj 2/2015. Zpravodaj je celobarevný a má 40 stran. Obsahuje články jako Světový den stomiků – Mnoho příběhů, jeden hlas, Podzimní zasedání Valné hromady Českého ILCO v Praze, Fotosoutěž ke Světovému dni stomiků, Pomáhám za života, budu i po něm, Tisková zpráva STEM/MARK, Pacienti dostali průvodce, který jim ukáže cestu v bludišti léků, Správná péče o kůži v okolí stomie. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Nechybí ani oblíbené příběhy stomiků a důležité kontakty. Podrobný obsah Zpravodaj 2/2015.

Začátkem roku 2015 vyšel ILCO Zpravodaj 1/2015. Zpravodaj je celobarevný a má 52 stran. Najdete v něm: Mezinárodní závěrečná konference k projektu EU, Křest knihy Ať žijí stomici, Kongres Evropské asociace stomiků (EOA), Zkušenosti dobrovolníků ILCO v nemocnici, Světový den stomiků, Jak se žije stomikům ve Švédsku, Dnes vám představujeme – Lucie Lamešová, Budoucnost pacientů se stomií, Antibiotika – dobrý sluha, ale zlý pán, Novinky v konvexních systémech stomických pomůcek. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Nechybí ani oblíbené příběhy stomiků a důležité kontakty. Podrobný obsah Zpravodaj 1/2015.

Koncem června 2014 vyšel ILCO Zpravodaj 1/2014. Zpravodaj je celobarevný a má 48 stran. Najdete v něm: Informace z podzimního a jarního zasedání Českého ILCO, dočtete se o podmínkách pro stomiky na Slovensku. V rozhovoru se představí Zdenka Šabatková, najdete zde zamyšlení MUDr. Chudíka, řadu dobrých rad a zkušeností. Zajímavý je článek o laparoskopických operacích MUDr. Vraného. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Nechybí ani oblíbené příběhy stomiků a důležité kontakty. Podrobný obsah Zpravodaj 1/2014.

U příležitosti oslav 20. výročí založení Českého ILCO vyšel Zpravodaj 1/2012 – Almanach. Seznámíte se v něm s historií Českého ILCO, předsedy Českého ILCO, kluby stomiků, radou lékařů, dočtete se o spolupráci se Evropskou a Světovou asociací stomiků. Stáhněte si Zpravodaj 1/2012 – Almanach.

Koncem roku 2011 vyšel Zpravodaj 2/2011. Najdete v něm: Hlavní úkoly Českého ILCO, novelu zákona č. 48/1997, informace z klubů, cvičení břišní stěny po operaci, prevenci kolorektálního karcinomu a důležité kontakty. Zpravodaj obsahuje novelu přílohy č. 3 platnou od 1.4.2012 s množstevními a finančními limity stomických pomůcek a příslušenství. Stáhněte si Zpravodaj 2/2011.

V polovině června 2011 vyšel ILCO Zpravodaj 1/2011. Zpravodaj je celobarevný a má 32 stran. Najdete v něm: Reportáž z kongresu Evropské asociace stomiků ve Lvově, dočtete se o těžkém životě stomiků na Ukrajině. Naleznete zde informace o projektech Velké návraty, Evropský rok dobrovolnictví, Vy a my společně. Se svými aktivitami se představují jednotlivé kluby stomiků. Zajímavý je článek o dědičnosti nádorů tlustého střeva a konečníku, nechybí ani oblíbené příběhy stomiků a důležité kontakty. Stáhněte si Zpravodaj 1/2011.