České ILCO na Brněnských onkologických dnech

Na Brněnských onkologických dnech mělo České ILCO informační stánek a preztentovalo témata “Hovoříme otevřeně, měníme životy” a “Básnické střevo”.

Připravili jsme také přednášku o tom, jak České ILCO oceňovalo sestry a informace, že České ILCO získalo po šesti letech opět cenu Coloplast Merit Award 2018 v regionu Evropy, Afriky a Středního východu za nejlépe prezentované heslo Světového dne stomiků WOD 2018 „Hovoříme otevřeně měníme životy“.

Děkujeme za přínosnu akci a oceněna potlesk po přednášce.

Ing. Marie Ředinová
České ILCO