Logo České ILCO České ILCO, z.s. - dobrovolné sdružení stomiků

Nacházíte se zde:   

Dobrovolné sdružení stomiků

Stomici v Čechách Milí přátelé, stomici, jejich rodinní příslušníci a kamarádi,
vítám Vás na našich webových stránkách. Jsou koncipovány tak, abyste na na nich našli maximální množství přehledných informací. České ILCO je zastřešujícím spolkem pro 19 regionálních sdružení stomiků (spojení na ně naleznete v "kontaktech"). České ILCO bylo založeno v roce 1992 a od té doby hájí zájmy všech stomiků, jedná jejich jménem s ministerstvy, zdravotními pojišťovnami, distributory stomických pomůcek a dalšími zainteresovanými orgány, vyjadřuje se k legislativě, která se týká stomiků a snaží se naplňovat své poslání, tedy zlepšovat stomikům život a pomáhat jim v návratu do normálního života.

České ILCO nemá žádný pravidelný příjem. Pro ty, kteří by chtěli naši činnost podpořit finančním darem, uvádíme číslo našeho účtu 131054439/0300. Budeme vděčni za všechny příspěvky, jednorázové i pravidelné. Pokud si budete přát, vystavíme darovací smlouvu, která umožňuje snížení daňového základu o hodnotu daru.

Pokud ještě nejste členy žádného regionálního klubu a máte zájem stát se naším členem, najít nové přátele, vyměňovat si s nimi zkušenosti, rady a názory, případně podílet se na aktivitách spolku stomiků, kontaktujte nás, rádi Vás uvítáme ve svých řadách.

Je pro nás důležité, aby naše webové stránky odpovídaly Vašim potřebám a očekávám. Pokud zde nenaleznete informace, které jste hledali, dejte nám vědět.
Přeji Vám vše nejlepší,

Marie Ředinová, předsedkyně spolku České ILCO


Co nabízíme:

Nabídka
 • Rady a informace o problémech života se stomií
 • Informace o dostupných pomůckách
 • Přednášky odborníků a pezentace firem
 • ILCO Zpravodaj
 • Setkání v vyškolenými dobrovolníky
 • Rekondiční pobyty
 • Setkání stomiků, společenské akce
 • Kontakty na kluby stomiků, stomasestry a distributory pomůcek

Hlavní úkoly Českého ILCO:

Obhajoba zájmů stomiků v České republice

 • Při jednání s vládními orgány, poslanci a zastupiteli
 • Při jednání s zdravotními pojišťovnami, zdravotníky
 • Při jednání s firmami, které dodávají pomůcky
 • Poskytování informací stomikům
 • Poskytování informací veřejnosti
 • Spolupráce s mezinárodními asociacemi
 • Koordinace práce klubů
 • Příprava dobrovolných návštěvníků
 • Zapojení do Světových dnů stomiků

Naše heslo: Podat pomocnou ruku


 20 let Českého ILCO

20 let ILCO

Impuls k založení celostátního sdružení stomiků přišel od doc. MUDr. Tomáše Skřičky, který měl jako specializovaný koloproktolog zkušenosti s péčí o stomiky v zahraničí. V roce 1992 se vytvořil z členů dvou brněnských klubů stomiků přípravný výbor, který sepsal stanovy a 2. prosince 1992 bylo České ILCO - dobrovolné sdružení stomiků v České republice zaregistrováno jako samostatný právní subjekt s humanitárním zaměřením.

K vytvoření funkční organizace došlo až v příštím roce, po rozdělení Československa. Při příležitosti 1. Světového dne stomiků, který byl vyhlášen na sobotu 2. října 1993, se sešli zástupci 13 tehdy existujících klubů a ustavili národní organizaci stomiků se jménem České ILCO sdružující jednotlivé místní kluby. Byly přijaty pozměněné stanovy, na jejichž základě bylo sdružení zaregistrováno Ministerstvem vnitra 15. října 1993. Zároveň byla podána přihláška Mezinárodní asociace stomiků (IOA).

Na podzim roku 2012 oslaví České ILCO 20. výročí svého založení spolu se Světovým dnem stomiků. Připravujeme dvoudenní setkání stomiků, partnerů a dalších spolupracovníků. Uvítáme Vaše náměty a připomínky, jak akci uspořádat. Napište nám > info@ilco.cz


  

  

  

 

Navigace vlevo

 

Sponzoři

IČO: 449 947 88
Bankovní účet:
131 054 439 / 0300

Sponzoři ILCO

Dnes je: sobota
10. prosince 2016

České ILCO, z.s.

Kontaktní adresa:

Polská 15
120 00 Praha 2
(+420) 728 870 963
e-mail: info@ilco.cz
Facebook Nejsem tabu
Podpořte nás nákupem

Jste 139222.
návštěvník této stránky

Aktuality

Pozvánky na akce klubů

Napsali o nás

© 2010 Pavel Kreml     Kontakt webmaster
Poslední aktualizace: 6.12.2016