Přeskočit navigaci

Stránky klubu stomiků  

Slezský klub stomiků Ostrava

Pomáhá stomikům již od roku 1991

Vlajka klubu

Slezský klub stomiků Ostrava, dále jen KLUB , byl založen dne 26.6.1991, kdy byl schválen návrh stanov KLUBU.

KLUB je dobrovolné sdružení nositelů stomií, jehož posláním je pomáhat postiženým jak v získávání ztraceného osobního sebevědomí, tak při získávání stomických pomůcek a informací o jejich používání. Členové si vzájemně radí a předávají zkušenosti při ošetřování stomií, diskutují o svých problémech.

Podmínkou přijetí do KLUBU je vyplnění členské přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku ve výši 150,-Kč (stačí zaplatit na některé schůzce během roku).

Některé aktivity klubu v uplynulém období

  • Pětkrát ročně vydáváme Zpravodaj
  • s aktuálními informacemi nejen pro členy, ale i pro další pacienty, lékaře a případné zájemce. Členové klubu dostávají rovněž ILCO Zpravodaj.
  • Pořádáme přednášky lékařů, stomasester, onkologa, psychologa a dalších odborníků.
  • Na prezentacích se členové klubu mohu seznámit se sortimentem dostupných pomůcek pro stomiky (ConvaTec, Coloplast, B|Braun, Dansac, Welland, INCOM Trading) i s dalšími vhodnými výrobky (prádlo, deodoranty,…).
  • Spolupracujeme s poradnami stomasester. Zprostředkováváme odborná vyšetření lékařem specialistou.
  • Uspořádali jsme již dvanáct rekondičních pobytů pro 100 - 130 stomiků a rodinných příslušníků s bohatým odborným, rehabilitačním a společenským programem. Členové klubu rovněž využívají rekondičních pobytů organizovaných sdružením České ILCO a Ligou proti rakovině.
  • Jsou organizovány zájezdy, výlety a vycházky, klubová setkání, vánoční večírek s nadílkou. Je možno využívat předplatné do divadla.
  • Důležitá je možnost setkávání se stejně postiženými, možnost diskutovat o problémech života se stomií, psychická podpora.
  • Získáváme sponzory a dotace na uvedené akce.
  • Máme významné zastoupení ve sdružení České ILCO (místopředseda a člen předsednictva). Náš předseda se zúčastnil světových kongresů IOA a evropských kongresů EOA.

Rozšíření naší činnosti závisí na finančních prostředcích, které se nám podaří získat. Většina postižených je v invalidním či starobním důchodu a je tedy nepřijatelné zvyšovat členské příspěvky. Postižení stomií není mnohdy pro sponzory příliš zajímavé vzhledem k choulostivé oblasti a navenek nevýrazným projevům. Jsme vděční těm, kteří mají pro tyto lidi pochopení.

Design P. Kreml