Logo ILCO

Slezský klub stomiků Ostrava, z.s.

Slezský klub stomiků Ostrava

VŠECHNO NEJLEPŠÍ V ROCE 2023

Slezský klub stomiků v Ostravě je humanitární nezisková organizace. Vznikl v červnu 1991 a sdružuje lidi postižené stomií (vývodem střeva). U většiny postižených bylo tímto způsobem řešeno nádorové onemocnění tlustého střeva či konečníku.

Logo radnice klub

Slezský klub stomiků byl registrován 30.7.1991 na Ministerstvu vnitra ČR pod číslem jednacím VSC/1-7290/91-R. Od 1.1.2014 je samostatnou právnickou osobou (Spolkem) dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu L, vložce 766.

České ILCO

Prozatimní dočasný web

Připravuji nový web, který by měl nahradit dosavadní stránky Slezského klubu stomiků Ostrava.

Proč?

Nový web by měl být přístupný nejen ze stolních počítačů, ale i z mobilních zařízení.

Prosím o trpělivost, než se mi podaří vytvořit moderní web. P. Kreml